5990
85,57 / L

Afløbsrens

Art. 36-392

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Væskekoncentrat, indeholdende mikroorganismer, som effektivt nedbryder organiske aflejringer i rørledninger. Anvendes til at modvirke belægninger af fedt, madrester, sæbe og hår i afløbsrørene og til at forebygge, at det sker igen. Forebygger også dårlig lugt. 700 ml.
Advarsel
Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Vask hænderne grundigt efter brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også