6990
233,- / KG

Myrestop

Art. 14-2306

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Bekæmpelsesmiddel mod myrer i form af fint granulat der drysses som lokkemad omkring myretuen. Brug midlet i løbet af sæsonen, når myrerne er aktive, og kun en gang for hvert myreangreb, maksimum en gang om måneden. Hvis betjeningsvejledningen følges, skal en enkelt anvendelse være tilstrækkelig til at ødelægge myretuen helt inden for tre uger.
Advarsel
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Der må ikke spises, drikkes eller ryges, mens produktet anvendes. Undgå udledning til miljøet. Udslip opsamles. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter