Fra
115,-

Bøgetjære

[Missing text '/productpage/payandcollectboxheader' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectboxtext' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectreadmoretext' for 'Danish (Denmark)']
Til vildsvin og klovvildt. Stryg tjæren på et passende træ tæt ved foderpladsen. Meget høj kvalitet, kogt to gange.
 • BØGETJÆRE 4 LIT

  BØGETJÆRE 4 LIT

  Art. 36-0999
  5 l
  169,-
  42,25 / L
  Advarsel
  Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Forurenes tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • BØGETJÆRE 2,5 LIT

  BØGETJÆRE 2,5 LIT

  Art. 36-0998
  2,5 l
  115,-
  46,- / L
  Advarsel
  Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Forurenes tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også