Fra
125,-

Bøgetjære

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Til vildsvin og klovvildt. Stryg tjæren på et passende træ tæt ved foderpladsen. Meget høj kvalitet, kogt to gange.
 • BØGETJÆRE 5 LIT

  BØGETJÆRE 5 LIT

  Art. 36-0999
  5 l
  189,-
  47,25 / L
  Advarsel
  Kan forårsage allergisk hudreaktion. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Forurenes tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation.
 • BØGETJÆRE 2,5 LIT

  BØGETJÆRE 2,5 LIT

  Art. 36-0998
  2,5 l
  125,-
  50,- / L
  Advarsel
  Kan forårsage allergisk hudreaktion. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Forurenes tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation.

Andre kunder købte også