Godt at vide om batterier

80-2624.jpg

Forskellige batterityper

I Biltemas sortiment er der tre kategorier af genopladelige batterier. Selvom de kan se ens ud på ydersiden, er deres egenskaber meget forskellige fra indersiden.

Startbatteri

Startbatterier bruges ved start af brændstofmotorer, der kræver stor strøm i kort tid. Startbatterier er mindre egnede til at drive andet udstyr. Startbatterier fås i SMF, Gel, AGM, Litium og EFB-versioner:

SMF – Vedligeholdelsesfrit normalt batteri med flydende elektrolyt i tæt beholder med sikkerhedsventil mod overtryk. Til lodret montering.

Gel – Vedligeholdelsesfrit batteri, hvor elektrolytten er bundet i gelé. Mangler sikkerhedsventil og kan derfor monteres både vandret og lodret.

AGM – Vedligeholdelsesfrit batteri, hvor elektrolytten er bundet i en masse knust glas. Batteritypen tåler mere op- og afladning end det normale batteri, og er derfor særdeles velegnet til biler med Start/Stop teknologi eller som startes hyppigt. Kan monteres vandret eller lodret.

Litium – Vedligeholdelsesfrit batteri med højere kapacitet, lavere selvafladning og lavere vægt end syrebatterier af tilsvarende størrelse. Kan monteres vandret eller lodret.

EFB – Vedligeholdelsesfrit batteri med flydende elektrolyt i tæt beholder med sikkerhedsventil mod overtryk. Denne batteritype har dobbelt så meget cyklusudholdenhed sammenlignet med et standard SMF batteri. EFB-batteriet er specielt udviklet til køretøjer med Start/Stop-systemer. Til lodret montering.

Fritidsbatteri

Fritidsbatteriet er designet til at drive elektrisk udstyr og er uegnet som startbatteri. Fås i version SMF.

Blyakkumulator

Blyakkumulatoren bruges i større legetøj eller som backup i forskellige faciliteter. Fuldt lukket batteri, der kan monteres vandret eller lodret.

Hvilket batteri skal jeg vælge?

Udover at batterier fremstilles til forskellige formål, varierer de også i størrelse, design, kapacitet alt efter hvor de skal bruges. Et batteris elektriske volumen er angivet i Ampere-timer (Ah), og i startbatterier, hvor størrelsen af startstrømmen er vigtig, er den angivet i CCA (Cold Cranking Amps).

Personbil og lastbil

For en og samme bilmodel kan der være flere batterimuligheder afhængig af bilens udstyrsniveau. Generator og batteri er dimensioneret sammen i overensstemmelse hermed. Derfor er det vigtigt at holde balancen mellem generator og batteri, hvis du skal købe batteri til bilen. Det er derfor en god regel at vælge et batteri fysiske design, antal Ampere-timer og mængde startstrøm som det gamle. For eksempel er der ingen fordel ved at vælge et batteri med et væsentligt højere Ampere-timetal, fordi et sådant batteri tager længere tid for din generator at lade op, og du risikerer startproblemer, når det er koldt.

Autocamper og campingvogn

Er autocamperen udstyret med et enkelt batteri, skal du vælge et startbatteri eller et autocamperbatteri. Er den derimod udstyret med flere batterier, vælger man startbatteri til motorstart og et eller flere fritidsbatterier til forbrugerne (Boligareal).

Fritidsbatterier anvendes til campingvogne med egenskaber, der overholder producentens anbefalinger. Er campingvognen udstyret med opladning gennem sol- eller vindkraft, skal du bruge specielle batterier, der kan klare så lav en ladestrøm uden at tage skade.

MC

I en motorcykel er pladsen til batteriet ofte meget begrænset. Vælg derfor et batteri, der i dimensioner og kapacitet svarer til, hvad producenten anbefaler. Hvis batteriet er monteret vandret, kan du vælge et batteri af typen Gel eller litium. Er batteriet monteret lodret, kan du også vælge SMF.

Båd

I mindre både med kun ét batteri bør du bruge et startbatteri eller et marinebatteri. Til større både med flere batterier skal du bruge startbatteri til motoren og fritidsbatterier til forbrug. Er båden udstyret med opladning fra solceller eller vindkraft, skal fritidsbatterierne være af en type, der egner sig hertil. En eventuel bovpropel skal helst drives af sit eget batteri af AGM-typen. For din sikkerhed skal en båd med flere batterier være udstyret med et frakoblingsrelæ, der sikrer, at startbatteriet altid er fuldt opladet.

Montering og tilslutning

Monter batteriet solidt forankret i bilens holder, eller i et særligt batterirum. I autocamper, campingvogn eller båd skal batterirummet være godt ventileret og adskilt fra andet elektrisk udstyr. Det skal dog ikke tømmes, da vedligeholdelsesfrie batterier normalt ikke afgiver væske. Før du tilslutter batteriet, er det vigtigt først at rense terminalerne og kabelskoene – oxiderede eller korroderede forbindelser kan reducere batteriets output med op til 25%. Poler kontaktfladerne skinnende med en polbørste eller smergelklud og smør derefter med batteripolfedt.

Brug og pleje

Den normale levetid for et genopladeligt batteri er omkring 4-5 år, men hvis du passer rigtigt på det, kan det leve væsentligt længere. Batterier klarer sig bedst ved regelmæssigt arbejde – et batteri, der hviler i lang tid, dør. Batterier bør heller ikke være dybt afladet (Under 12 V), da dette forårsager oxidation af de elektriske plader, hvilket i høj grad reducerer batteriets levetid og kapacitet.

Batteribanken i en båd eller campingvogn bør suppleres med en batteribeskytter, der afbryder strømmen til forbrugerne, inden spændingen bliver for lav. Batterier, der er inaktive i mere end fem uger, for eksempel båd-, motorcykel- eller campingvognsbatterier, skal opbevares køligt, men frostfrit og genoplades en gang om måneden. Brug gerne en vedligeholdelsesoplader, der løbende overvåger og genoplader batteriet.

Et fuldt opladet batteri har en hvilespænding på cirka 12,7 V.

Et halvt opladet batteri har en hvilespænding på cirka 12,2 V.

Et afladet batteri har en hvilespænding på ca. 11,7 V.

Opladning

Oplad batteriet på en holdbar overflade i et godt ventileret område. Moderne batterier er normalt tætte, men hvis batteriet er beskadiget, eller hvis der bruges en forkert indstillet, inkompatibel eller ødelagt oplader, kan batteriet overophedes og frigive brint gennem sikkerhedsventilen. Sammen med den omgivende luft danner brint eksplosiv gas, som er meget eksplosiv. I forbindelse med opladning af batterier må der derfor ikke anvendes andet elektrisk udstyr i samme lokaler. Når det kommer til valg af oplader, er der, udover opladere til litium-batterier, der kræver deres egen type oplader, boostere, traditionelle opladere og intelligente opladere.

  • En booster er en kraftig hurtigoplader til et eller flere batterier. Opladertypen bruges på værksteder til nødopladning og er ikke egnet til normal opladning, fordi hurtig opladning belaster batteriet meget. Boosteren kan bruges til SMF- og AGM-batterier.
  • En traditionel/standard oplader kan bruges til SMF- og AGM-batterier, men ikke til Gel-batterier. Det er billigere og lidt hurtigere end en intelligent oplader, men du skal selv stoppe med at lade op, når batteriet er fuldt opladet, ellers kan noget blive beskadiget.
  • En intelligent oplader/automatisk oplader kan bruges til både SMF, AGM og Gel-batterier. Den tilpasser ladestrømmen til batteriet og stopper opladningen, når batteriet er fuldt. Opladeren kan også bruges til vedligeholdelsesopladning af sæsonbrugte batterier.

Uanset hvilken type oplader du vælger, skal den dimensioneres efter antallet af Ampere-timer på dit batteri. I produktteksten for den respektive batterioplader finder du en specifikation af batterikapaciteten.

Spørgsmål og svar

Hvad er Ampere-timer(Ah)?

Ampere-timer (Ah) angiver mængden af strøm (Kapacitet), som et batteri kan levere. For startbatterier måles kapaciteten under en 20-timers afladning ved 25°C til en slutspænding på 10,5 V.

Hvad betyder CCA?

CCA står for ”Cold Cranking Amperes”. Det er et mål for den strøm, et fuldt opladet afkølet batteri kan levere ved -18°C i mindst 30 sekunder, før batteriet når så lav en spænding som 7,2V. Ved måling af helt nye batterier vil CCA-værdien ofte være cirka 20 % under den angivne værdi. Først efter et par ugers brug har batteriet nået sin fulde kapacitet, og CCA-værdien svarer til den, der er angivet af producenten. CCA måles på fere skalaer. Biltema har udelukkende valgt at anvende den europæiske standard EN.

Hvad er den korrekte ladespænding?

I en bil bør ladespændingen målt ved batteriets poler være cirka 14,4V ved 25°C, og i et 24-voltssystem dobbelt så høj, altså cirka 28,8V.

Hvornår er et batteri fuldt opladet?

Et fuldt opladet batteri holder en hvilespænding på 12,7 volt. Syrevægten er da 1,28. Et afladet batteri opretholder en hvilespænding på 11,7 volt. Syrevægten er da 1,20. Hvis et batteri har et opladningsniveau på 50% (12,4 V) eller derunder i en længere periode, vil batteriet begynde at sulfatere (se nedenfor) og blive ødelagt. Det er vigtigt, at et batteri, der har et ladeniveau på 50% eller mindre, oplades hurtigst muligt.

Hvad betyder det når et batteri er sulfateret?

Sulfatering er det, der sker, når batteriet ruster. Risikoen for sulfatering stiger jo mere afladet et batteri er. Den eneste måde at undgå sulfatering på er oplade batteriet regelmæssigt. På den måde får batteriet længere levetid. Når batteriet aflades, bliver bly og blyoxid, der tidligere var på batteriets blyplader, til blysulfat. Dette blysulfat danner ingen vand, som fortynder batterisyren. Dannelsen af blysulfat er en naturlig del af processen i et batteri. Når batteriet genoplades, regenereres sulfatet til bly, blyoxid og svovlsyre. Hvis batteriet efterlades afladet, vokser krystallerne af blysulfat på en anden måde og i en sådan grad, at de ikke kan regenereres under opladningen. Der er så sket sulfatering, og batteriet er normalt ødelagt.

Hvorfor bliver batteriet varmt under opladning?

En sandsynlig årsag til, at batteriet bliver varmt, er, at batteriet er blevet afladet og derved delvist sulfateret. Hvis batteriet ikke virker efter opladning, skal det udskiftes.

Hvad sker der hvis du tilslutter et batteri omvendt?

Der sker øjeblikkelig skade på det elektriske system, da dioderne i generatoren ødelægges. Vær derfor ekstremt forsigtig, når du installerer batteriet, da følgeskader ved en polvending ofte er meget dyr at reparere.

Kan et batteri eksplodere?

For at batterier kan eksplodere, skal der være ydre påvirkning, der antænder brintgassen i batteriet. Hvis der opstår en eksplosion, er batteriet normalt blevet opladet, men ikke tilstrækkeligt udluftet, før opladeren er blevet fjernet. Statisk elektricitet er en almindelig årsag til antændelse af brintgas. Vær forsigtig med dunjakker og syntetiske materialer – isæt i tør vinterluft. Sluk for opladeren, og vent et par minutter, før du frakobler opladerens batteripoler.

Batteriet er hævet eller revnet, hvorfor?

Mulighed 1: Batteriet er blevet afladet og kan derved fryse. Væsken i batteriet har udvidet sig og revnet siderne. Et fuldt opladet batteri fryser først ved -67°C, mens et afladet fryser allerede ved -5°C.

Mulighed 2: Batteriet er sandsynligvis blevet afladet og sulfateret. Svovlen i batterisyren har så sat sig fast på pladerne. Når du oplader batteriet, har svovlen ingen andre steder at gå end op ad siderne.

Mulighed 3: Batteriet er blevet overopladet. Varmen får batteriets sider til at blive varme og plastikken til at give efter.