Spørgsmål og svar om Biltema Foundation

Spørgsmål og svar om Biltema Foundation

Hvorfor er Biltema Foundation (BF) oprettet? 

Biltema Foundation er oprettet for at give et positivt bidrag og filantropiske ydelser til uddannelse, sundhed og støtte til børn og andre sårbare mennesker og dyr.

Hvad er jeres mål med BF?

Målet er at støtte velgørenhed i de nordiske lande, hvor Biltema har sin virksomhed, men også i udviklingslande verden over. Fonden støtter forbedringer af uddannelse, mere effektiv sundhedspleje, forskning med en positiv virkning på vores samfund og yder hjælp ved katastrofer af forskellig art. Fonden fokuserer specielt på børn, vanskeligt stillede mennesker, dyr og miljøet.

Hvad er fokuspunkterne?

  • Forbedret uddannelse
  • Mere effektiv sundhedspleje
  • Forskning med en positiv effekt på vores samfund 
  • Hjælp ved katastrofer af forskellig art

Hvem leder BF?

Bestyrelsen leder fonden.

Hvor stort et beløb er der  alt i BF?

Biltema Foundation finansieres af overskydende fortjeneste fra Biltema, og den råder i øjeblikket over en kapital på mere end 800 millioner svenske kroner.

Hvem kan søge om penge fra BF?

Alle velgørende institutioner kan søge.

Kan enkeltpersoner / private ansøge?

Nej

Hvad er kriterierne for at modtage penge fra BF?

Se venligst vores fire fokuspunkter. 

Hvordan ansøger man om penge?

Udfyld ansøgningsformularen, der findes på vores hjemmeside.

Hvilken dokumentation kræves der?

Afhængigt af den velgørende institution (formål, hjemsted etc.) kræves der diverse papirer. Start med at udfylde ansøgningsformularen, og bestyrelsen vil derefter vejlede om, hvilken form for dokumentation, der kræves. 

Hvor lang tid tager det, før der træffes beslutning mht. en ansøgning?

Det afhænger af størrelsen af donationen. Hvis der er tale om større beløb, vil fonden skulle behandle sagen på et af sine to årlige møder.

Kan et projekt modtage flere penge senere, eller er der tale om éngangsbeløb?

Det afhænger af den aftale, der træffes.

Hvilken form for rapporter og dokumentation kræver BF fra godkendte projekter?

Bestyrelsen skal regelmæssigt have rapporter og dokumentation om, hvordan pengene bruges, og hvordan projektet skrider frem. BF foretager også kontroller på stedet.

Kræves der en rapport ved afslutning af projektet?

Ja, samt i løbet af projektet.

Hvad er maks. og min. beløb, som et projekt kan ansøge om?

Alle ansøgninger er velkomne. Der er ikke fastlagt grænser.

Hvem er kontaktperson hos BF?

Kontakt os via e-mailadressen foundation@biltema.com eller via vores online ansøgningsformular.

Er det muligt at kontakte BF telefonisk?

Desværre ikke. Kontakt os via e-mailadressen foundation@biltema.com eller via vores online ansøgningsformular.