Fra
3290

Glykol, Longlife, koncentreret

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Kølerglykol Longlife er baseret på etylenglykol og fri for nitrit, amin, fosfat, silikat og borat. Beskytter rigtig godt mod frost, korrosion og overhedning i alle moderne motorer, men især i trykladede aluminiummotorer. Beskytter effektivt mod korrosion og aflejringer i hele kølesystemet og dets vitale dele. Følg altid motorproducentens anvisninger for skift af kølervæske. Må ikke blandes med propylenglykol. Farve: rød.
 • FROSTVÆSKE, LONGLIFE G30 3KG

  FROSTVÆSKE, LONGLIFE G30 3KG

  Art. 36-1786
  3 kg
  7990
  26,63 / KG
  Advarsel
  Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indtagelse.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Søg lægehjælp ved ubehag. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær øjenbeskyttelse. Der må ikke spises, drikkes eller ryges, mens produktet anvendes. Undgå indånding af damp. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • FROSTVÆSKE LONGLIFE 1 KG

  FROSTVÆSKE LONGLIFE 1 KG

  Art. 36-1782
  1 kg
  3290
  32,90 / KG
  Advarsel
  Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indtagelse.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Søg lægehjælp ved ubehag. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær øjenbeskyttelse. Der må ikke spises, drikkes eller ryges, mens produktet anvendes. Undgå indånding af damp. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • GLYKOL, KONCENTRERET 12KG

  GLYKOL, KONCENTRERET 12KG

  Art. 36-1777
  12 kg
  259,-
  21,58 / KG
  Advarsel
  Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indtagelse.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Søg lægehjælp ved ubehag. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær øjenbeskyttelse. Der må ikke spises, drikkes eller ryges, mens produktet anvendes. Undgå indånding af damp. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også