7490
299,60 / L

Læksøger, gas

Art. 36-4537

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Vandbaseret detektor til gaslækager. Afslører og finder sikkert og hurtigt gaslækager og tryktab i rør, systemer under tryk mv. ved at danne klart synlige bobler ved gaslækagen. Kan også anvendes til kontrol af tryktab i f.eks. bremsesystemer (trykluftsbremser) og klimaanlæg. Pletter ikke og er ikke korrosiv. Kompatibel med alle typer af plast, stål, aluminium, kobber mv. 250 ml.
Advarsel
Forårsager alvorlig øjenirritation. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Indeholder 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kan udløse allergisk reaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter