5490
109,80 / L

Motorvask

Art. 36-4502

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Motorvask fjerner hurtigt og enkelt olie og snavs fra motorer, maskiner m.m. Midlet sprøjtes på de flader, der skal rengøres. Det kan være nødvendigt at børste meget snavsede flader af.
Fare
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også