6990
174,75 / L

Tjærespray

Art. 36-4518

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Effektiv beskyttelse af gevind mod korrosion og fastrustning. Forhindrer at bolte og møtrikker sætter sig fast og at metaller svejses sammen, sådan at senere adskillelse bliver meget lettere. Kan bruges til beskyttelse af gevind i køretøjer, maskiner, kraner, transportbånd og metalkonstruktioner. 400 ml.
Fare
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Yderst brandfarlig aerosol. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation.

Andre kunder købte også