Fra
7990

Rustbeskyttelsesmiddel

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Tynd penetrerende rustbeskyttelsesolie, fortrinsvis til indvendig behandling (hulrum) på køretøjer. Uden opløsningsmidler. Nem påføring ved stuetemperatur. Stor modstandskraft mod rense- og affedtningsmidler.
 • RUSTBESKYTTELSESMIDDEL 500ML

  RUSTBESKYTTELSESMIDDEL 500ML

  Art. 36-2429
  500 ml spraydåse.
  7990
  159,80 / L
  Fare
  Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
 • RUSTBESKYTTELSESMIDDEL 1L

  RUSTBESKYTTELSESMIDDEL 1L

  Art. 36-2430
  1 l dåse, gevind til sprøjtepistol.
  109,-
  109,- / L
  Advarsel
  Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også