Fra
145,-

Gulvmaling

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
 • Dekorer dit betongulv*Skab seje effekter*Kombiner, som du vil*Let at anvendeDekorer dit betongulv
  System med malingsprodukter der kan benyttes separat eller i kombination for at få et dekorativt betongulv. Gulvmalingen er en vandbåret, epoxybaseret 2-kompontentmaling, der er beregnet primært til betongulve, men som også anbefales til trægulve og fiberplader på grund af de gode diffusionsegenskaber. Malingflager til ekstra dekoration
  For at få en ekstra dekorativ effekt kan du bruge malingflager:
  1. Mal gulvet med gulvmaling i den farve, du ønsker
  2. Drys malingflager på den våde maling efter smag og behag
  3. Afslut med klar lak for at få en god slidstyrke.
  Produktet anbefales til boliger og industrilokaler med lettere trafik.
  Specifikationer
  Glansværdi: Ca. 80 blank. Hærdetid: 10 timer, fuld slidstyrke efter 5-7 døgn. Malingforbrug: 1 kg rækker til ca. 8 m2 ved en strygning. Malingen bør dog påføres i to lag.
 • GULVMALING MELLEMGRÅ 4 KG

  GULVMALING MELLEMGRÅ 4 KG

  Art. 36-1975
  Gulvmaling mellemgrå 4 kg
  429,-
  Hærder
  Fare
  Indeholder 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan udløse allergisk reaktion. Forårsager alvorlig øjenskade.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
  Base
  Advarsel
  Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
 • FARVEFLAGER GULV GRÅ 0,5

  FARVEFLAGER GULV GRÅ 0,5

  Art. 36-1977
  Farveflager gulv grå 0,5
  145,-
 • GULVMALING LYSEGRÅ 4 KG

  GULVMALING LYSEGRÅ 4 KG

  Art. 36-1974
  Gulvmaling lysegrå 4 kg
  429,-
  Hærder
  Fare
  Indeholder 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan udløse allergisk reaktion. Forårsager alvorlig øjenskade.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
  Base
  Advarsel
  Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
 • KLAR LAK, TRANSPARENT, 4 KG

  KLAR LAK, TRANSPARENT, 4 KG

  Art. 36-1976
  Klar lak, transparent, 4 kg
  629,-
  Hærder
  Fare
  Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Vask hænderne grundigt efter brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også