8990
89,90 / L

Lak, syntetisk

Art. 36-140
Køb & Hent
Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i Biltema {0} allerede efter to timer.
Læs mere om Køb & Hent
  • Uretanalkydbaseret blank, klar lak på opløsningsmiddelbasis.
  • Til de fleste overflader, også beton og linoleum.
  • Beskytter godt og giver en dyb glans på trægulve, træværk, etc.
  • Til inden- og udendørs brug.
  • Meget stor vandresistens.
  • 1 l.
Advarsel
Brandfarlig væske og damp. Indeholder 2-butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Undgå indånding af damp/spray. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også