9490
94,90 / L

Lak, syntetisk

Art. 36-140

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
  • Uretanalkydbaseret blank, klar lak på opløsningsmiddelbasis.
  • Til de fleste overflader, også beton og linoleum.
  • Beskytter godt og giver en dyb glans på trægulve, træværk, etc.
  • Til inden- og udendørs brug.
  • Meget stor vandresistens.
  • 1 l.
Advarsel
Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer. Brandfarlig væske og damp. Indeholder 2-butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder Cobalt bis(2-ethylhexanoat). Kan udløse allergisk reaktion. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Undgå udledning til miljøet. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også