9490
94,90 / L

Lak, syntetisk

Art. 36-140

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
  • Uretanalkydbaseret blank, klar lak på opløsningsmiddelbasis.
  • Til de fleste overflader, også beton og linoleum.
  • Beskytter godt og giver en dyb glans på trægulve, træværk, etc.
  • Til inden- og udendørs brug.
  • Meget stor vandresistens.
  • 1 l.
Advarsel
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Indeholder Cobalt bis(2-ethylhexanoat). Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 2-butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion. Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå udledning til miljøet. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.

Andre kunder købte også