319,-
106,33 / L

Spærremaling

Art. 36-5860

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Stærkt dækkende alkydmaling til flader, der er misfarvet af nikotin, sod og fugt. Blokerer også for knastgennemslag. Kan bruges som lofts- og vægmaling. Kan benyttes på træpaneler, beton, gips, puds & spånplader inden døre. Vaskbar. Hvid. Helmat. 3 l.

Brugsanvisning: Underlaget skal være rent, tørt og fast. Skrab løs maling af. Matslib blanke, alkydmalede flader. Mal med rulle, pensel eller (efter fortynding) med sprøjte. Et lag er ofte tilstrækkeligt, men i nogle tilfælde kan det være nødvendigt med 2 lag. Lad malingen tørre grundigt mellem lagene.

Tekniske data:
  • Anvendelsesområde: Indendørs.
  • Påføring: Pensel, rulle eller (efter fortynding) sprøjte.
  • Bindemiddel: Alkydolie.
  • Forbrug: 4-6 m²/liter.
  • Tørretid: ca. 4-8 timer, støvtør. Kan overmales efter ca. 24 timer.
  • Farve: Hvid.
  • Glans: 3 (helmat)
  • Betingelser ved maling: Over +8 °C.
  • Fortynding/rengøring: Terpentin.
  • Opbevaring: Frostfrit. Maks. 2 år i uåbnet emballage.
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af damp/spray. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også