7490
149,80 / L

Streak remover

Art. 36-7503

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
En hurtig, nem og sikker måde at fjerne sorte streger og striber fra glasfiber, metal og lakerede overflader. Spray det på, lad det virke og tør det af. Fjerner ikke voks eller polish. 500 ml.

ADVARSEL!
Afprøv først midlet på et lille stykke af overfladen, der ikke ses. Hvis der viser sig en ugunstig virkning, bør midlet absolut ikke bruges på den overflade. Visse indvendige mærkater og påmalede pyntestriber kan misfarves af midlet.

Indeholder aniontensider 5–15 % og EDTA <5 %.
Advarsel
Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Vask hænderne grundigt efter brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter