5990
119,80 / L

Streak remover

Art. 36-7503
Køb & Hent
Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i Biltema {0} allerede efter to timer.
Læs mere om Køb & Hent
En hurtig, nem og sikker måde at fjerne sorte streger og striber fra glasfiber, metal og lakerede overflader. Spray det på, lad det virke og tør det af. Fjerner ikke voks eller polish. 500 ml.

Sådan gør du:
Ryst flasken omhyggeligt før brug. Spray midlet på den snavsede overflade og lad det virke i 30 sekunder. Gnid efter med en ren klud, svamp eller børste for at fjerne pletterne. Skyl derefter med vand. Stærkt tilsmudsede overflader kan kræve yderligere en behandling.

ADVARSEL!
Afprøv først midlet på et lille stykke af overfladen, der ikke ses. Hvis der viser sig en ugunstig virkning, bør midlet absolut ikke bruges på den overflade. Visse indvendige mærkater og påmalede pyntestriber kan misfarves af midlet.

Indeholder aniontensider 5–15 % og EDTA <5 %.
Advarsel
Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Vask hænderne grundigt efter brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter