3990
39,90 / L

Flockfix flydende 1 l

Art. 36-4706
Hvis klor- og pH-værdierne er i orden, men vandet er grumset, kræves der flokningsmiddel. Flokningsmidlet opfanger små smudspartikler, som ellers ville passere gennem filtret og gøre vandet grumset. Det binder også jern og andre metaller, der kan misfarve vandet. Doseres langsomt i overløbet, eller spredes direkte på vandoverfladen. Efter dosering skal sandfiltret være tilkoblet, så de sammenklumpede flager tilbageholdes af filtret. Er mest velegnet til pools med sandfilter, men kan også bruges med forsigtighed, hvis poolen har patronfilter.

Læs mere om poolvedligeholdelse her