Poolpleje

Poolpleje er essentielt for en lækker og ren pool. Uanset om du har en stor eller lille pool, skal vandet renses for at sikre dig mod bakterier, så du trygt kan lade børn og gæster bade i poolen - og selv tage en ren og frisk dukkert!
Et badebassin med ubehandlet vand skal kun stå en enkelt dag i sommervarmen for at det hurtigt overskrider de offentlige bassiners sundhedsværdier - det gælder alt fra soppebassiner til store pools. Bakterietallet bør ikke overstige 500 og ved mere end 10.000, skal bassinet lukkes ned. De skadelige bakterier kan give mellemørebetændelse, roskildesyge og urinvejsinfektioner. Ønsker du ikke behandle vandet, skal det skiftes hver dag for at undgå for mange bakterier.

Poolpleje - vores produkter

Hos Biltema finder du alt, hvad du skal bruge til at pleje din pool. Vi har et stort sortiment med både mekaniske dele som pumpe og filter, klorrens, tørklor, testsæt og klorfri rens. Du kan også få vedligeholdelsessæt til manuel rens og fjerning af snavs og blade.

De nemme poolplejeprodukter gør det nemt at vedligeholde badebassin og swimmingpool derhjemme. Hos Biltema finder du gode produkter til en fornuftig pris til din pool. Mange af vores produkter er automatiserede efter opstart.
Se de enkelte produkter for brug og instruktioner. Følg altid instruktionerne nøje, og opbevar produkter til pleje af pool udenfor børns rækkevidde.

Klorfri pool

Er du ikke så vild med klor? Nogle reagerer negativt på klor og får kløende og irriteret hud. Astmatikere kan også opleve vejrtrækningsproblemer, når de bliver udsat for klorforbindelser. Heldigvis kan du sagtens undgå klor i poolen. Til små pools er klorfri poolplejeprodukter effektive og fjerner bakterier nemt og hurtigt. Følg instruktionen på produktet.

Testsæt til din pool

Kemi i poolen? Det lyder måske ikke så rart, men det er en essentiel del af din poolpleje for at undgå skadelige bakterier og alger. Skal du have en ren og dejlig pool hele sommeren, er det vigtigt at den bliver plejet korrekt. Du kan sikre at kemien holder de rette, sikre værdier ved at bruge vores enkle testsæt til poolen. De er nemme og hurtige at bruge, så du kan holde poolen ren og kemien er indenfor de rette værdier.

Tjekliste - sådan plejer du din pool

 • pH:

Tjek pH-værdien dagligt. Det tager maks et par minutter med et testsæt. Dyp pH-strimlen i poolen og tjek farven på medfølgende skala. PH skal ligge mellem 7 og 7,4 - det er neutralt. Over 8 er pH-værdien basisk. Så skal du tilsætte mere syre (pH+/plus)for at få en neutral pH-værdi. Under 6 er pH-værdien sur, og du skal tilsætte et basisk stof (pH-minus) for at få en neutral pH-værdi. Helt rent vand har en pH-værdi på 7. Kraftige syrer og baser har en ætsende virkning og kan være meget farlige at komme i direkte kontakt med.

 • Klor:

Tjek klorværdien mindst ugentligt, og oftere hvis I bruger poolen meget. Mange testsæt tester både pH og fri klorværdi i et.  Værdien af den frie klor skal ligge på 1-3 ppm (parts per million) - så det er altså ikke meget klor, der skal være i svømmebassinet. Er der for lidt klor i vandet, kan du tilsætte mere. Er der for meget klor i vandet, bør du enten tilføre klorfjerner eller udskifte en del af vandet,  indtil du opnår en passende klorværdi. For meget klor er ubehageligt og kan være skadeligt - især hvis pH-værdien for lav. Ved for lav pH-værdi kan kloren blive frigivet til luften omkring poolen som damp, og det er farligt at indånde.

 • Alkalitet

Det kan også være nødvendigt at teste for alkalitet - eller hvor mange salte, der er i svømmepølen. Den kan nemlig påvirke pH-værdien. Mange testsæt måler også alkalitet. Værdien skal helst ligge på 100-150 ppm. Er værdien for høj, kan det være svært at påvirke pH-værdien og kloren kan få svært ved at fungere korrekt. Test alkaliteten, hvis du oplever problemer med poolen.

 • Manuel rensning

Fjern blade, insekter, græs og jord fra poolen. Skrub poolkanter og rens bunden ugentligt når poolen benyttes jævnligt. Der bør ikke være en ‘fedtet’ kant langs med poolkanten. Rens forfilterkurve og pumpe og returskyl filteret ugentligt. Fyld op med vand efter hver rensning, så bassinet indeholder tilstrækkeligt vand - så arbejder filter og pumpe bedre, og du undgår at få tilsat forkerte mængder poolrens.

Problemer med poolen?

 • Vandet har en mærkelig farve

Poolvandet bør have en klar og gennemsigtig ‘vand’farve. Ofte vil vandet have en blålig farve pga. lys poolbund og-sider, der får vandet til at virke reflekterende. Det gør ikke noget. Kraftige blå og grønne farver eller en mælket, uklar tone tyder på alger eller bakterier i vandet. Chokkloring og flokning kan afhjælpe problemerne. Chokklorering dræber store  mængder bakterier og alger, mens flokningsmiddel samler de små partikler i større ‘klumper’, så filteret kan sortere dem fra.  Du bør ikke bade, hvis vandet har en forkert farve, eller mens du renser vandet. Du bør også vente med badning i 24 timer efter endt filtrering efter brug af flokningsmiddel.

 • Poolen lugter af klor

En kraftig lugt af klor betyder ikke nødvendigvis at der er for meget klor i poolen. Rent klor lugter nemlig ikke af noget i sig selv - det er først når det går i forbindelse med andre stoffer at ‘svømmehalslugten’ opstår.  Check poolens værdier med et testsæt. Ligger klorværdien inden for normerne, er det fordi kloren går i forbindelse med bakterier og urin og danner kvælstofforbindelser, der giver den lugt, vi forbinder med klor. Øg hygiejnen omkring poolen og udskift evt. en del af vandet

 • Du får røde øjne af poolen

Modsat hvad mange tror, er det ikke kloren, der giver røde øjne. Tværtimod er det bakterier og urin. Løsningen er dog ikke nødvendigvis at komme mere klor i, hvis mængden ligger indenfor normalværdien. Øg hygiejnen omkring poolen og udskift evt. en del af vandet.

Hvad er en klorlås?

Har du vedvarende problemer med poolen, bør du teste for indholdet af cyanursyre - du kan nemlig have fået en såkaldt klorlås, der betyder at kloren ikke fungerer. Cyanur hjælper med at stabilisere kloren, der ellers hurtigt bliver nedbrudt af solen. For meget cyanur betyder at kloren binder sig til cyanuren i stedet for at binde sig til bakterier og alger og nedbryde dem.

 • Cyanursyre kan ikke neutraliseres - det eneste du kan gøre er at udskifte større dele af poolvandet.
 • Cyanursyreværdien må ikke overstige 80-100mg/l.
 • Test altid vandet før du tilsætter cyanur.
 • Nogle poolprodukter indeholder cyanur. Det kan også stå beskrevet som ‘solfaktor’ eller solbeskyttelse.
 • Tjek plejeprodukternes indholdsfortegnelse og følg brugervejledning.

 

22 Søgeresultater