5990
119,80 / L

Vandafvisende glasrens

Art. 36-39

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Fjerner effektivt snavs og efterlader en klar, vandafvisende overflade uden snavs eller fingeraftryk. Giver bedre udsyn, når det regner, idet vandet danner perler. Til brug på udvendige glasflader. 500 ml.
Advarsel
Indeholder 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion. Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af damp/spray. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Forurenes tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter