Biltema Real Estate

Biltema Real Estate

Biltema Real Estate har kontorer i alle nordiske lande, hvor Biltema har varehuse. Biltema Real Estate er ansvarlig for håndtering af ejerskab, administration og projektering af ny-, til- og ombygning for alle bygninger inden for Biltema.

Det omfatter varehuse, lagre og kontorlokaler. Det samlede ejendomsareal, som Biltema Real Estate er ansvarlig for, er på ca. 800.000 m2 og dertil kommer yderligere 200.000 m2 med igangværende projekter.

Inden for Biltema-koncernen findes der således:

  • Biltema Real Estate Danmark A/S 
  • Biltema Real Estate Finland OY 
  • Biltema Real Norge AS 
  • Biltema Real Estate Sweden AB

Forretningsidé

Biltema Real Estates forretningsidé og vision er at bygge og udvikle varehuse, der opfylder Biltemas nuværende og fremtidige behov. Naturligvis med tydeligt fokus på miljø og bæredygtighed.

Nøgleordene for arbejdet er at:

  • arbejde med nybyggeri på strategisk udvalgte steder
  • arbejde omkostningseffektivt
  • arbejde bæredygtigt og energieffektivt.

Dette kombineret med en effektiv administration sikrer Biltema lave driftsomkostninger på langt sigt, hvilket betyder, at vi kan fortsætte med at tilbyde vores kunder lave priser.