219,-

Kardanmanchet, delbar

Art. 72-356

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Denne delbare gummimanchet monteres uden at drivaksel/kardanled behøver at blive afmonteret. Universalmodel (som i nogle tilfælde skal skæres til for den rigtige pasform). Sættet indeholder følgende dele: Delbar gummimanchet, fedt, 2 rustfri monteringsbånd, lim og beskyttelseshandsker.

Passer til:

  • UNIVERSAL: Universal
Advarsel
Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå indånding af damp/spray. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også