219,-

Kardanmanchet, delbar

Art. 72-356

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Denne delbare gummimanchet monteres uden at drivaksel/kardanled behøver at blive afmonteret. Universalmodel (som i nogle tilfælde skal skæres til for den rigtige pasform). Sættet indeholder følgende dele: Delbar gummimanchet, fedt, 2 rustfri monteringsbånd, lim og beskyttelseshandsker.

Passer til:

  • UNIVERSAL: Universal
A
Advarsel
Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af damp/spray. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Bær beskyttelseshandsker. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.
B
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn.

Andre kunder købte også