5490
274,50 / L

Vaselinespray

Art. 36-4531

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Til hårdt belastede forbindelser på bilområdet. Danner en tyk, smørende og vandafvisende beskyttelsesfilm. Til elstik, batteriklemmer, hovedafbrydere, tryk- og trækkontakter udendørs og i ubeskyttede omgivelser. 200 ml.
Fare
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter