6990
69,90 / L

Overfladedesinfektion, 1 liter

Art. 36-0112

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Et alkoholbaseret desinfektionsmiddel med rengørende virkning og et alkoholindhold på 75 %. Dræber effektivt de fleste bakterier og virus på overflader som dørhåndtag, toiletsæder, vandhaner, borde, bænke og andre genstande, hvor mikrober ofte sætter sig fast. Indeholder tensid, hvilket indebærer, at overfladen ikke kræver forbehandling. Påfør produktet på den overflade, der skal rengøres, og tør efter med en ren klud, eller lad overfladen lufttørre. Uparfumeret. Holdbarhed fem år fra fremstillingsdatoen. 1 liter.
Fare
Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter