Fra
8490

Ægte trætjære

Rent naturprodukt til overfladebehandling af bryggeri af træ, spånpladetage, både mv. Også til behandling af hestehove og klove. Trætjære har en god indtrængningsevne på uhøvlet træ. En gammel opskrift for påføring på træ lyder: En tredjedel af hvert af disse: ægte trætjære, balsamterpentin og kogt eller rå linolie. Da trætjære ikke tørrer, anbefales fortynding med terpentin 36-1142 for hurtigere indtrængning og for at undgå, at det klæber alt for meget, specielt ved genstande som man ofte kommer i berøring med.
 • ÆGTE TRÆTJÆRE 5L

  ÆGTE TRÆTJÆRE 5L

  Art. 36-1141
  5 l
  249,-
  49,80 / L
  Advarsel
  Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • ÆGTE TRÆTJÆRE 1L

  ÆGTE TRÆTJÆRE 1L

  Art. 36-1140
  1 l
  8490
  84,90 / L
  Advarsel
  Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.